Liberdúplex va instal·lar al 2005 el sistema de Gestió Optimus 2020, i mes tard al 2007 el Sistema Connect Captura de Dades amb sensors d’Optimus, millorant el control del procés productiu facilitant mes automatisme i reducció de costos administratius.