Compromesos amb la sostenibilitat

Formem part d´aquest planeta i tots som responsables de la seva sostenibilitat.

Amb una metodologia basada en processos orientats a clients, el nostre Sistema de Gestió Integral inclou certificacions en els estàndards internacionals més alts que avalen aquest compromís.

Y

Política de sistema de gestió Integral

Liberdúplex opera sota un sistema de gestió integrat, que inclou un alt control sobre els processos, qualitat i impacte sobre el medi ambient. La política del SIG recull els principis fonamentals de la gestió.

Y

Política d'igualtat

Ens complau posar en el vostre coneixement la filosofia i cultura corporativa que aquesta empresa té en matèria d’igualtat entre homes i dones i del dret de totes les persones a ser tractades de forma igualitària i equitativa.

Y

Cadena de custòdia

Liberdúplex: S.L.U. té implantat un sistema de gestió de la cadena de custòdia segons els estàndards FSC® FSC-STD-40-004 Ve-1 i PEFC PEFC ST 2002:2020 en el procés d’impressió i manipulació de tot tipus de productes gràfics.

Y

Codi étic

Liberdúplex S.L.U. està adherida
al Grup empresarial Premsa Ibérica.
Tots els nostres col·laboradors
han de complir amb el nostre codi
ètic empresarial.

Certificacions

PEFC®

La certificació de cadena de custòdia PEFC proporciona una garantia verificada i independent que els productes amb l’etiqueta PEFC contenen material forestal certificat procedent de boscos gestionats de manera sostenible.

FSC®

La Gestió Forestal FSC® és una certificació amb l’objectiu de promoure als boscos una gestió forestal sostenible que es dugui a terme de manera econòmicament viable, socialment beneficiosa i ambientalment responsable, d’acord amb unes normes establertes.

ISO 9001

El nostre sistema de qualitat integral està certificat sota ISO9001, buscant sempre garantir la confiança i satisfacció del client, promovent una cultura de prevenció, millora i protecció mediambiental i assegurant la consistència de qualitat de productes i serveis

ISO 14001

La certificació ISO 14001 és un estàndard de Qualitat Ambiental reconegut internacionalment que ens ajuda a implementar a la nostra empresa el correcte funcionament de la nostra cadena de subministraments, operacions i residus de manera responsable, minimitzant el nostre impacte en el medi ambient i millorant constantment els nostres processos.

FOGRA ISO 12467

Gestió de color. Norma internacional que estableix els criteris per a l’estandardització de la impressió en color. Utilitzada per les empreses d’impressió per garantir la consistència i la qualitat del color a tots els seus productes.

Informe anual sostenibilitat 2022 

Com que cada any compartim l’informe anual de sostenibilitat.

Estem compromesos amb la Responsabilitat Social Corporativa.

Estem auditats regularment per ECOVADIS i col·laborem regularment amb el Banc d’Aliments.

Ecovadis
Fundació Banc d'aliments