Política de privacitat

Objecte de la política de privadesa:
Liberdúplex, S.L., provista de CIF B-58513987actúa com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present Web.Liberdúplex, S.L., informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei. Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i el Comerç Electrònic, Llei 34/2002, d’11 de juliol. Cualquier otra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de l’organització mencionada anteriorment, propietaria d’aquest domini. De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente,Liberdúplex, S.L. , només reconeix les dades estrictament necessaris per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, gestions i activitats atribuïdes per la Ley. La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i/o l’autoritat competent en cada moment. Es per elloLiberdúplex, S.L., es reserva el dret a modificar el present avís legal per adaptar-se a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment preciso en què s’accedeix als llocs web, així com a pràctiques del sector. En els anteriors supuestos,Liberdúplex, S.L., anunciarà en aquesta pàgina Web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posició en pràctica.

Confidencialitat:
Tots els dades proporcionats mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal deLiberdúplex, S.L., que gestionarà dicha informació.
Informació sobre la voluntarietat de deixar les dades i conseqüències voluntàries:
Si s’informa als usuaris del lloc web, les respostes a les preguntes plantades als formularis de reconeixement de dades continguts en el present lloc web tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accedir als serveis. que ho requereixen.
Informació a l’usuari sobre els drets de l’arc:
Els usuaris podran exercir, respecte de les dades recabades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, posició i/o cancel·lació de dades. Los derechos referidos en el párrafo anterior, podrán ejercitarse por cada usuario mediante solicitud escrita y firmada, acompañada de fotocopia de DNI o Pasaporte, dirigida a la siguiente dirección:A LA ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD. Ctra. BV 2249 Km 7,4 Polígon Industrial Torrentfondo 08791 Sant. Llorenç d’Hortons BARCELONA Asimisme, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-lo per qualsevol mitjà que demani constància de la seva recepció a Liberdúplex, S.L., a la direcció indicada.
Dades que es conserven:
Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com el nom, apellido i e-mail. Esta informació és rebuda per Liberdúplex, S.L., i pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses vinculades al sector. Liberdúplex, S.L., és responsable de tals fitxes de dades de caràcter personal, creats per i paraLiberdúplex, S.L., amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.
Amb quina finalitat:
Asimisme, les informacions que la informació de les bases de dades es pot utilitzar per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats. Durant el procés de reconeixement de dades, i sempre que se sol·liciten dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la reconeixement de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament el formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació. dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els llocs web. En el seu cas, se sol·licitarà als usuaris el seu consentiment per a Liberdúplex, S.L., pot fer ús de les seves dades i fins a remetre informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupen o altres temes relacionats.
Compromís de l’usuari per a que les seves dades estiguin inscrites en un fitxatge:
El introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica l’acceptació de les presents condicions d’ús i política de privacitat, no s’ha entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet. al seu enter compliment durant la navegació i participació a la Web: https://www.liberduplex.com
Evitar la transició de dades a terceres empreses sense consentiment de l’usuari:
Asimisme, i salvo que s’ha informat a l’usuari de la possible existència de cesions de les seves dades a tercers, com és el cas d’informació sobre cursos i activitats formatives, en cap suposat, salva els casos amparats per la legislació vigent i les autoritzacions de els párrafos següents, cap tercer ajeno a Liberdúplex, S.L., tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En el resto de los casosLiberdúplex, S.L., col·laborarà per als tercers cumplan amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.Liberdúplex, S.L., pot vendre, alquilar o cedir els dades personals dels usuaris d’aquesta Web , a empreses vinculades al sector.
Baixa de la llista de distribució d’informació:
Per als casos en què l’usuari revela les seves dades a través dels formularis de contacte deLiberdúplex, S.L., aquests en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@liberduplex.com.
Responsabilitat dels usuaris per ús i contingut:
Tant l’accés als llocs web com l’ús que pugui realitzar la informació i els continguts inclosos en els mateixos, serà de responsabilitat exclusiva de quien lo realice. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sea nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús. lícit per part dels usuaris, quiens seran enterament responsables de l’accés i l’ús correcte. Els usuaris estaran obligats a fer un ús razonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, a les bones costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot ell segons les possibilitats i fines per als que estan concebidos.Liberdúplex, S.L., no assumeixen responsabilitats, ja sean directes o indirectes, per dany emergent o lucre cesant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels usuaris. o tercers
Informació LSSI-CE:
En compliment del deber d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, els comunicam que la dinamitzadora i gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions i/o informacions esLiberdúplex, S.L., amb domicili a Ctra. BV 2249 Km 7,4 – Polígon Industrial Torrentfondo (08791) Sant. Llorenç d’HortonsCualquier otra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i/o serveis és responsabilitat de la societat mencionada anteriorment, propietaria d’aquest domini.
Informació sobre l’ús d’altres webs i xarxes socials:
L’empresa només es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pàgines web de la qual sea ella el titular u ostente un dret d’anàloga naturalesa. Trobeu una altra pàgina web o red social o repositori d’informació a Internet, fora de la present web, és responsabilitat dels seus legítims titulars.
Liberdúplex, S.L., col·labora de forma ordinària amb diferents aplicacions i entorns Web, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir als dos entorns web, s’amaga atentament als corresponents avisos legals i polítiques de privacitat, i que només accedeixin als mateixos una vegada. he compreso i acceptat en la seva totalitat dicho text legal. Liberdúplex, S.L., es compromet a controlar els continguts que s’exposen en dites xarxes socials i expulsarà aquells usuaris que hagin fet un ús incorrecte en elles.
Liberdúplex, S.L., recomana, seguint instruccions de l’Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació (INTECO) i de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per a l’ús de xarxes socials o navegació en entorns web, l’execució de les següents accions. (en cas de que algun dia es disposi a l’ús):

Es recomana a tots els usuaris recórrer a l’ús de seudónimos o nicks personals amb els que operar a través d’Internet, permetent disposar d’una autèntica «identitat digital», que no s’entrega en la seguretat de la seva vida personal i professional.
Es recomana als usuaris tenir especial cura a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, que en aquest cas poden estar posant en risc la privacitat i la intimitat de les persones del seu entorn.
Es recomana revisar i llegir, tant en el moment anterior al registre de l’usuari, com posteriorment, les condicions generals d’ús i la política de privadesa que la plataforma posa a la seva disposició als seus llocs web.
Es recomana configurar adequadament el grau de privadesa del perfil d’usuari a la red social, de tal forma que aquest no sea

completament públic, sinó que únicament tinguin accés a la informació publicada en el perfil d’aquelles persones que han estat catalogades com a «amigos» o «contactos directors» prèviament per a l’usuari.
Es recomana acceptar com a contacte únicament a aquelles persones conegudes o amb les que mantenen alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que rep i investigant sempre que sigui possible i necessari, quién és la persona que sol·licita el seu contacte a través de la red social.
Se recomana no publicar en el perfil de l’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer dónde vive, on treballa o estudia diariament o els llocs d’oci que sol·liciten frecuentar.
Els usuaris d’eines de microblogging recomanen tenir especial cura respecte a la publicació d’informació relativa als llocs que es troben en tot moment.
S’aconsella utilitzar i publicar únicament continguts respecte al que es té en compte amb els drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà comient un il·lícit civil protegible per part dels tribunals nacionals.
Es recomana als usuaris que utilitzin diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar a les diferents xarxes socials dels membres del mar.
Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanuméricos i amb ús de mayúscules i minúscules.
Es recomana a tots els usuaris que disposin en els seus equips de programari antivirus instal·lat i degudament actualitzat.
Els menors no han de revelar dades personals excessives. Nunca s’han de suministrar les dades a desconeguts.
Heu de llegir tota la informació relativa a la pàgina web. En ella s’explica quiéns son els titulars de la mateixa i la finalitat per a la que se sol·licita les dades.
Si l’usuari és menor de catorce anys, també necessita el consentiment dels pares tutors. En aquests casos, sempre que se sol·liciten dades per part d’una red social haureu de preguntar als pares o tutors per a veure si ells aprueban la subscripció o no.
No heu de comunicar a tercers els noms d’usuari i la contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades són privades i no han de ser comunicades a tercers i/o desconeguts
Siempre que tingui qualsevol dubte respecte a alguna situació que derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, haureu de preguntar als pares o tutors.
S’ha de mantenir l’ordinador en una zona comuna de la casa.
S’han d’establir regles sobre l’ús d’Internet a casa.
Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquest tipus de plataformes, tant positius com a negatives.
Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.
Assegurar-se dels controls de verificació de l’edat estan implementats.
Assegureu-vos la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que han conegut al món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
Assegurar-se dels controls de verificació de l’edat estan implementats
Assegureu-vos la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat
Assegureu-vos la correcta instal·lació del bloquejador de continguts.
Conscienciar i informar als menors sobre aspectes relatius a la seguretat.
Explicar a los menors que mai han de quedar amb persones que han conegut al món en línia i que si ho fan ha de ser sempre en companyia dels seus pares o tutors.
Assegureu-vos que els menors coneixen els riscos i implicacions d’alojar continguts com a vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a través de les xarxes socials. Controlar el perfil d’usuari del menor.
Assegureu-vos que el menor només accedeix a les pàgines recomanades per a la seva edat.
Assegureu-vos que els menors no utilitzen el seu nom complet