placas fotovoltaicas

Liberdúplex ha posat en marxa el primer trimestre del 2023 una planta fotovoltaica que ocupa una superfície de 2.000 m2. La instal·lació està formada per 671 mòduls fotovoltaics de 545 W, amb una potència total de 365,695 kWp.

La planta és capaç de generar una producció anual de 510 MWh, que suposa una mica més d’un 10% d’autoconsum per a Liberdúplex. Amb aquesta instal·lació Liberdúplex aposta per l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de CO2 a l’atmosfera.
Potència de la instal·lació: 365,40 kWp / 300 kWn

tejado naves placas fotovoltaicas

Producció específica: 1.395,71 kWh/kWp

Producció anual: 510 MWh

Mòduls: 671 x 545 W

% autoconsum: 10%