Liberdúplex imprimeix el dessitjat desenllaç de Trajano: La legión perdida de Santiago Postiguillo, Editorial Planeta.