La legión perdida

La legión perdida

Liberdúplex imprime el deseado desenlace de Trajano: La legión perdida de Santiago Postiguillo, Editorial Planeta.
Historia de un canalla

Historia de un canalla

Après avoir publié Dime quién soy et Dispara, yo ya estoy muerto, Julia Navarro publie Historia de un canalla avec exemplaires en espagnole et en catalan, tous imprimés chez Liberdúplex.
Historia de un canalla

Història d’un canalla

Després de Digue’m qui sóc i Dispara, jo ja sóc mort, Julia Navarro publica la seva obra Història d’un canalla, amb exemplars en castellà i en català impressos a Liberdúplex.
Historia de un canalla

Historia de un canalla

After her success with Tell Me Who I Am and Shoot Me, I’m Already Dead, Julia Navarro has published her new work Historia De Un Canalla. Liberdúplex has already printed copies in Spanish and Catalan.